Adam Petersen - Software Development Pages, Book Reviews Section
Start News Articles Book Reviews

Book Review

Fursten (Il Principe)
av Niccolo Machiavelli

ISBN: 91-27-06295-3
Förlag: Bokförlaget Naur och Kultur
Sidor: 141


Machiavellis guide till ett auktoritärt och hänsynslöst ledarskap skrevs redan år 1513 och möts fortfarande med både avsky och fascination.

Boken består av konkreta råd till en nybliven furste. Råden, vilka syftar till att erövra och konsolidera makt, tar inga hänsyn till moral eller medmänniskors väl utan dessa får kallt stå tillbaka för stadsnyttan. Machiavelli ger ofta tyngd åt sina råd med historiska exempel från påvar och krigsherrar.

Tonen i boken är kallt saklig. Ett klassiskt exempel på detta är när författaren konstaterar att ”människor måste antingen omhuldas eller utrotas, ty de utkräver hämnd för lättare skador – svårare skador kan de inte ta hämnd för”.

Trots den till synes genomsyrande grymheten är Fursten en dubbelbottnad skrift. Detta återspeglas inte minst genom existerande, vitt skilda tolkningar. En linje företräder idén att Fursten är en parodi på det samtida Italien. Syftet skulle då vara att underminera Italiens alla små tyranner genom att upplysa folket om dess situation.

Den rakt motsatta tolkningen ser Fursten som en förespråkare för brutal och hänsynslös politik. Denna tolkning har inspirerat stadsöverhuvud och despoter ända in i vår tid. Till dessa hör exempelvis Lenin, som med beundran och uppskattning läste Machiavellis märkliga bok.

Recenserad Juli 2005


©2005 Adam Petersen adam@adamtornhill.com